BACK

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อตลาดค้าเนื้อสุนัขปิดตัวลง

Humane Society International หรือองค์กรปกป้องสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (HSI) ได้ประกาศข่าวดีว่าสัญญานแห่งความเห็นอกเห็นใจของมนุษย์เริ่มมีมากขึ้นหลังจากต่อสู้เพื่อยุติการขายเนื้อสุนัขในเกาหลีใต้มาเป็นเวลา 4 ปีเต็ม อย่างที่ทราบกันดีว่าวัฒนธรรมการกินทั่วโลกนั้นย่อมแตกต่างกัน และเกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผู้คนยังนิยมกินเนื้อสุนัขกันอยู่ แต่ HSI ทำสำเร็จในการยุติตลาดขายเนื้อสุนัขขนาดใหญ่ที่ฉาวโฉ่และน่าอับอายอย่างตลาด Gupo โดยทาง HSI ได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรผู้ค้าเนื้อสุนัขในเกาหลีใต้เพื่อช่วยพวกเขาในการปิดธุรกิจที่โหดร้ายและหาอาชีพใหม่ให้ทดแทน ทั้งยังหวังอีกว่าการปิดตลาดที่น่ากลัวในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เมืองอื่นๆ ในเกาหลีใต้ ช่วยกันรณรงค์ให้เนื้อสุนัขไม่เป็นที่นิยมมากขึ้น