BACK

ต่อชีวิตเต่าเสือดาว ด้วยกระดอง 3 มิติ

 Cleopatra คือเต่าเสือดาว ผู้ทุกข์ทรมานกับโรคขาดสารอาหารมาเป็นเวลานานมันได้รับสารอาหารจำพวกโปรตีนมากเกินไป ทำให้เกิดความไม่สมดุลในร่างกายและส่งผลไปถึงกระดองที่เริ่มเกิดความอ่อนและยุบตัวลงคล้ายกับรูปทรงพีระมิดหน่วยกู้ภัยจากแคนยอนอย่าง Critters จึงเข้าไปให้การช่วยเหลือและหาวิธีทำให้ Cleopatra มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างยืนยาว นั่นคือ การสร้างกระดองขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการปริ้น 3D ซึ่งเป็นผลงานของ Roger Henry นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคนิค Colorado โดยตัวกระดองนั้นใช้เวลาสร้างมากถึง 600 ชั่วโมง เพื่อให้อวัยวะเทียมที่ย่อยสลายได้มีน้ำหนักเบา และสามารถเข้ากันได้ดีกับรูปร่างของ Cleopatra นับว่าเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 3D ที่สามารถสร้างอวัยวะเทียมมาทดแทนอวัยวะจริงได้นั่นเอง