BACK

นิวยอร์กประกาศออกกฎหมาย “ห้ามถอดเล็บแมว” ชี้เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์

รัฐนิวยอร์กได้ประกาศออกกฎหมาย “ห้ามผ่าตัดถอดเล็บแมว” เป็นรัฐแรกของประเทศ โดยจัดให้พฤติกรรมดังกล่าวนี้เป็นการทารุณกรรมต่อสัตว์  เนื่องจากชาวอเมริกันได้มีการนิยมถอดเล็บแมวออก เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเค้าข่วนหรือทำลายเฟอร์นิเจอร์ และทำให้ทรัพย์สินเสียหาย โดยนายแอนดรูว์ คัวโม ผู้ว่าการฯ รัฐนิวยอร์ก ได้เซ็นลงนามออกกฎหมายใหม่ล่าสุด “ห้ามผ่าตัดถอดเล็บแมว” นี้ขึ้นมาในพื้นที่รัฐนิวยอร์กอย่างเด็ดขาด โดยเป็นรัฐแรกของสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการออกกฎหมายดังกล่าวนี้ ซึ่งการถอดเล็บแมวออกนั้นเท่ากับเป็นการทำลายพฤติกรรมทางธรรมชาติและการดำรงชีวิตของพวกเค้า การถอดเล็บแมวยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ในประเทศสหราชอาณาจักร, สวิตเซอร์แลนด์, อิสราเอล ต่างก็มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ในประเด็นนี้เช่นกัน