Pet Hipster

ในสถานการณ์อย่างปัจจุบันนี้ เราต่างรู้ดีว่าการทำสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร เว็บไซต์ หรือแฟนเพจออกมาให้ประสบความสำเร็จนั้นยากขนาดไหน แต่เราก็ยังอยากจะทำ เพราะจุดประสงค์ของ Pet Hipster ไม่ใช่เพื่อกำไร แต่รักจะทำ เพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายของคนที่รักสัตว์และเห็นคุณค่าของชีวิตทุกชีวิต เจตนารมณ์ของเราก็คือเติมความสุขใจให้กันและกันด้วยภาพ บทความ บทสัมภาษณ์ และข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆ ที่เราจะพึงให้ได้

 

สำหรับนิตยสารเล่มปฐมฤกษ์ของ Pet Hipster อาจมีความขลุกขลักบ้าง ผิดพลาดประการใดประการหนึ่งบ้าง ก็กราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ เราพร้อมรับความคิดเห็น คำแนะนำติชม หรือเพียงเข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจ จะมีคุณค่ามากมายสำหรับทีมงานมือใหม่หัดขับทั้งหมด โดยเฉพาะ บก.สว. นี่เอง

ขอบคุณสปอนเซอร์และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้ Pet Hipster กำเนิดขึ้นมาได้ และสัญญาว่าจะอยู่รับใช้ให้นานเท่าที่นานได้ ด้วยความขอบคุณและด้วยความเคารพจากใจ

สัตว์เลี้ยงก็เปรียบเสมือนเพื่อนที่รู้ใจของเรา ฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญแก่พวกเขา