BACK

What The World Needs Now Is Love เพลงรักษ์โลกเวอร์ชั่น Will Young

นักร้องหนุ่ม Will Young นำเพลงสุดคลาสิก What The World Needs Now Is Love

ของ Jackie DeShannon ที่ร้องไว้ตั้งแต่ปี 1965 มาร้องใหม่ในแคมเปญของ World Wildlife Foundation Awareness ในปี 2015 โดยเนื้อหาของเพลงที่ว่าด้วยโลกใบนี้ก็ช่างละมุนละไมเข้ากับภาพใน MV เมื่อ Will Young ยืนอยู่หน้าจอโปรเจ็กเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อดูภาพวิดีโอของสิงสาราสัตว์อันเต็มไปด้วยความงดงาม และน่าสะเทือนใจ เมื่อวันหนึ่งข้างหน้า เราอาจจะไม่มีสัตว์เหล่านี้ให้ดูตัวเป็นๆ อีกต่อไป หามนุษย์ยังโหดร้ายเฉกเช่นทุกวันนี้

มาฟังและชม MV เพลงนี้ไปพร้อมกันนะ