ตาสองสีของน้องแมวขาวมณี

ลงวันที่ 20/10/2022
        ตาสองสีของน้องแมวขาวมณี


ตาแมวปกติที่เราเห็นกัน ส่วนมากจะมีสีฟ้า เหลือง เขียว หรือน้ำตาล ทั้งสองข้าง ไม่บ่อยครั้งนัก ที่เราจะเห็นน้องแมวที่มีดวงตาสองสีสลับกัน หนึ่งในนั้นที่มักพบคือ ดวงตาของ 
‘แมวขาวมณี’ ซึ่งเป็นหนึ่งในแมวพันธุ์ไทย

น้องแมวที่มีตาสองสี เกิดจากโรค Heterochromia’ เป็นความผิดปกติของยีนที่ทำให้เม็ดสีเมลานินในม่านตาข้างซ้ายและขวาไม่เท่ากัน โดยปกติลูกแมวทุกตัวที่เกิดมาจะมีตาสีฟ้า และเมื่ออายุประมาณ 7 - 12 สัปดาห์ เม็ดสีก็จะค่อย ๆ เคลื่อนที่ไปยังม่านตา ทำให้ตาที่มีสีฟ้า เปลี่ยนเป็นสีตาที่แท้จริงในแต่ละตัว โดยลักษณะของโรค Heterochromia จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ ตาข้างซ้ายหรือข้างขวามีสีที่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะที่ไม่สมบูรณ์นั้น จะเป็นตาข้างใดข้างหนึ่งมีมากกว่า 1 สีนั่นเอง โรค Heterochromia มักจะพบในน้องแมวที่มีขนสีขาว โดยตาสองสีนี้จะไม่ได้ส่งผลทำให้การมองเห็น การเคลื่อนที่ หรือสัญชาตญาณของแมวแย่ลงแต่อย่างใด การเกิดขึ้นของตาสองสีก็สามารถพบได้ในมนุษย์เช่นกัน

แหล่งข้อมูล: catindy, tigercooncat
บทความอื่นๆ


ตาสองสีของน้องแมวขาวมณี
20/10/2022
        ตาสองสีของน้องแมวขาวมณี


ตาแมวปกติที่เราเห็นกัน ส่วนมากจะมีสีฟ้า เหลือง เขียว หรือน้ำตาล ทั้งสองข้าง ไม่บ่อยครั้งนัก ที่เราจะเห็นน้องแมวที่มีดวงตาสองสีสลับกัน หนึ่งในนั้นที่มักพบคือ ดวงตาของ 
‘แมวขาวมณี’ ซึ่งเป็นหนึ่งในแมวพันธุ์ไทย

น้องแมวที่มีตาสองสี เกิดจากโรค Heterochromia’ เป็นความผิดปกติของยีนที่ทำให้เม็ดสีเมลานินในม่านตาข้างซ้ายและขวาไม่เท่ากัน โดยปกติลูกแมวทุกตัวที่เกิดมาจะมีตาสีฟ้า และเมื่ออายุประมาณ 7 - 12 สัปดาห์ เม็ดสีก็จะค่อย ๆ เคลื่อนที่ไปยังม่านตา ทำให้ตาที่มีสีฟ้า เปลี่ยนเป็นสีตาที่แท้จริงในแต่ละตัว โดยลักษณะของโรค Heterochromia จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ ตาข้างซ้ายหรือข้างขวามีสีที่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะที่ไม่สมบูรณ์นั้น จะเป็นตาข้างใดข้างหนึ่งมีมากกว่า 1 สีนั่นเอง โรค Heterochromia มักจะพบในน้องแมวที่มีขนสีขาว โดยตาสองสีนี้จะไม่ได้ส่งผลทำให้การมองเห็น การเคลื่อนที่ หรือสัญชาตญาณของแมวแย่ลงแต่อย่างใด การเกิดขึ้นของตาสองสีก็สามารถพบได้ในมนุษย์เช่นกัน

แหล่งข้อมูล: catindy, tigercooncat
บทความอื่นๆ
Show header