‘จรจัดสรร’ ไอเดียที่พักพิงสำหรับน้องหมาจรในเขตเมือง

ลงวันที่ 03/11/2022

‘จรจัดสรร’ ไอเดียที่พักพิงสำหรับน้องหมาจรในเขตเมือง ที่ Design มา เพื่อการจัดการปัญหาสัตว์จรจัดที่ดีขึ้น


    ‘จรจัดสรร’ เป็นการติดตั้งที่พักให้กับน้องหมาจรจัดในเขตเมือง โดยคุณยศพร จันทองจีน อาจารย์สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง ผู้ริเริ่มและทำวิจัยในโปรเจกต์นี้ โดยได้รับความร่วมมือนำร่องจากโครงการสุนัขชุมชนเมืองทองธานี ซึ่งจะมีกลุ่มจิตอาสาที่คอยทำหมัน ฉีดวัคซีน ให้ข้าวให้น้ำ และทำความความสะอาดให้กับน้องหมาจรในชุมชนอยู่เป็นประจำ

    วัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อให้ทุกคนในสังคมตระหนักรู้ถึงปัญหาน้องหมาจรจัดที่มีอยู่จริง ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนทุกกลุ่มในการแชร์ไอเดียเพื่อแก้ปัญหานี้ร่วมกัน โดยปัจจุบันกำลังพัฒนาแบบสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก รวมถึงต่อยอด จรจัดสรร ให้กระจายไปตามชุมชน เพื่อยกระดับสวัสดิภาพน้องหมาจรในบริบทชุมชนเมือง ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในสังคม


ข้อมูล: Facebook Group จรจัดสรร, https://www.bangkokbiznews.com

ภาพ: Facebook Group จรจัดสรร

บทความอื่นๆ


‘จรจัดสรร’ ไอเดียที่พักพิงสำหรับน้องหมาจรในเขตเมือง
03/11/2022

‘จรจัดสรร’ ไอเดียที่พักพิงสำหรับน้องหมาจรในเขตเมือง ที่ Design มา เพื่อการจัดการปัญหาสัตว์จรจัดที่ดีขึ้น


    ‘จรจัดสรร’ เป็นการติดตั้งที่พักให้กับน้องหมาจรจัดในเขตเมือง โดยคุณยศพร จันทองจีน อาจารย์สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง ผู้ริเริ่มและทำวิจัยในโปรเจกต์นี้ โดยได้รับความร่วมมือนำร่องจากโครงการสุนัขชุมชนเมืองทองธานี ซึ่งจะมีกลุ่มจิตอาสาที่คอยทำหมัน ฉีดวัคซีน ให้ข้าวให้น้ำ และทำความความสะอาดให้กับน้องหมาจรในชุมชนอยู่เป็นประจำ

    วัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อให้ทุกคนในสังคมตระหนักรู้ถึงปัญหาน้องหมาจรจัดที่มีอยู่จริง ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนทุกกลุ่มในการแชร์ไอเดียเพื่อแก้ปัญหานี้ร่วมกัน โดยปัจจุบันกำลังพัฒนาแบบสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก รวมถึงต่อยอด จรจัดสรร ให้กระจายไปตามชุมชน เพื่อยกระดับสวัสดิภาพน้องหมาจรในบริบทชุมชนเมือง ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในสังคม


ข้อมูล: Facebook Group จรจัดสรร, https://www.bangkokbiznews.com

ภาพ: Facebook Group จรจัดสรร

บทความอื่นๆ
Show header