การดูเเลเเบบประคับประคอง

ลงวันที่ 28/02/2023

ไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างก็ต้องการ การดูแลรักษาทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณเพื่อลดความทุกข์ทรมานของโรคร้ายที่คร่าชีวิตของสิ่งที่เรารักไป เรา PetHipster จะมาบอกเล่าถึงวิธีการรักษารูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า 

การดูเเลเเบบประคับประคอง (Palliative Care) ทางสัตว์แพทย์ว่ามีข้อมูลอย่างไร

การดูเเลแบบประคับประคองในในสัตว์เลี้ยงจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุขัยมากขึ้น ช่วงป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาให้ขาดได้ อาทิ โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง ซึ่งการดูแลแบบประคับประคองสามารถดูแลควบคู่ไปกับการรักษาหลัก เนื่องจากวิธีการเลี้ยงดูและการรักษาที่เหมาะสมทำให้อายุขัยของสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันมีอายุขัยที่มากขึ้น การประคับประคองจะเข้ามามีส่วนให้ผู้ดูแลมีความเข้าใจในตัวโรคมากขึ้น เข้าใจการรักษา เข้าใจผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับโรค และช่วยตัดสินใจในการรักษาได้มากขึ้น โดยการรักษาจะคำนึงถึงความปราถนาของสัตว์เลี้ยงและผู้ดูแลหรือครอบครัวร่วมด้วยเสมอ 

การดูแลแบบประคับประคองสามารถทำได้ที่บ้านเมื่อผู้ดูแลหรือครอบครัวได้รับคำแนะนำและวิธีรักษาจากสัตว์เเพทย์ และจะมีการเช็คอาการหรือเข้าเยี่ยมดูแลตามความเหมาะสม หรือหากไม่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านได้ เราก็สามารถให้ทางโรงพยาบาลซึ่งก็จะมีแผนการรักษาให้เหมาะกับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวและทางครอบครัวและผู้ดูแลก็สามารถเข้าเยี่ยมได้

การดูแลควบคู่กับการประคับประคองอาจจะใช้ยาหลายประเภทหรืออาหารเสริม (nutraceuticals) เพื่อต่อสู้กับอาการเจ็บปวย การดูแลด้วยกายภาพบำบัดฟื้นฟู การฝังเข็มเพื่อคลายจุดกล้ามเนื้อและลดการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติ การใช้สมุนไพร เป็นต้น

อ้างอิง VCA Animal Hospital:Know Your Pet


บทความอื่นๆ


การดูเเลเเบบประคับประคอง
28/02/2023

ไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างก็ต้องการ การดูแลรักษาทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณเพื่อลดความทุกข์ทรมานของโรคร้ายที่คร่าชีวิตของสิ่งที่เรารักไป เรา PetHipster จะมาบอกเล่าถึงวิธีการรักษารูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า 

การดูเเลเเบบประคับประคอง (Palliative Care) ทางสัตว์แพทย์ว่ามีข้อมูลอย่างไร

การดูเเลแบบประคับประคองในในสัตว์เลี้ยงจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุขัยมากขึ้น ช่วงป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาให้ขาดได้ อาทิ โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง ซึ่งการดูแลแบบประคับประคองสามารถดูแลควบคู่ไปกับการรักษาหลัก เนื่องจากวิธีการเลี้ยงดูและการรักษาที่เหมาะสมทำให้อายุขัยของสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันมีอายุขัยที่มากขึ้น การประคับประคองจะเข้ามามีส่วนให้ผู้ดูแลมีความเข้าใจในตัวโรคมากขึ้น เข้าใจการรักษา เข้าใจผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับโรค และช่วยตัดสินใจในการรักษาได้มากขึ้น โดยการรักษาจะคำนึงถึงความปราถนาของสัตว์เลี้ยงและผู้ดูแลหรือครอบครัวร่วมด้วยเสมอ 

การดูแลแบบประคับประคองสามารถทำได้ที่บ้านเมื่อผู้ดูแลหรือครอบครัวได้รับคำแนะนำและวิธีรักษาจากสัตว์เเพทย์ และจะมีการเช็คอาการหรือเข้าเยี่ยมดูแลตามความเหมาะสม หรือหากไม่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านได้ เราก็สามารถให้ทางโรงพยาบาลซึ่งก็จะมีแผนการรักษาให้เหมาะกับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวและทางครอบครัวและผู้ดูแลก็สามารถเข้าเยี่ยมได้

การดูแลควบคู่กับการประคับประคองอาจจะใช้ยาหลายประเภทหรืออาหารเสริม (nutraceuticals) เพื่อต่อสู้กับอาการเจ็บปวย การดูแลด้วยกายภาพบำบัดฟื้นฟู การฝังเข็มเพื่อคลายจุดกล้ามเนื้อและลดการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติ การใช้สมุนไพร เป็นต้น

อ้างอิง VCA Animal Hospital:Know Your Pet


บทความอื่นๆ
Show header