เห็นแบบนี้!? น้องหมาก็ ‘ชอบฟังเพลง’ นะ

ลงวันที่ 28/02/2023

ใครจะรู้ว่าน้องหมาที่บ้านจะเอนจอยกับเพลงที่เราเปิดล่ะใช่ไหม เคยสงสัยกันบ้างไหมตอนที่เสียงรถพยาบาลขับผ่านหรือตอนมีเสียงฟ้าร้อง น้องหมาจะมีรีแอคชั่นกลับไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนว่าตัวเขามีสัญญาณการรับเสียงที่ดี แล้วเสียงแบบไหนกันล่ะที่พวกเขาจะปลาบปลื้ม 

โดยปกติแล้วน้องหมาจะมีการรับรู้ที่คลื่นความถี่ต่ำที่ 16 ถึง 20 Hz และคลื่นความถี่สูงที่ 70,000 ถึง 100,000 Hz เพราะแบบนี้หัวของน้องหมาถึงมีขนาดเล็ก เพราะยิ่งหัวขนาดใหญ่เท่าไหร่ การได้ยินก็จะน้อยลงเท่านั้น และยิ่งถ้าเสียงจำพวกเสียงโน้ตสูง ๆ เช่น เสียงเตือนไฟไหม้ที่เราได้ยิน น้องหมาจะไม่ชอบเอามาก ๆ 

จากผลงานวิจัยในปี 2002 พบว่าน้องหมาเอนจอยกับเสียงเพลงจริง ๆ โดยเฉพาะ ‘เสียงที่ทำให้ผ่อนคลาย’ เช่น เสียงเพลงคลาสสิค ซึ่งมีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลและอาการตื่นตระหนกตกใจได้ เสียงเพลงของเมทัล แร็ป หรือเพลงที่ฟังแล้วชวนโดด น้องหมาจะไม่ชอบเช่นกัน ในงานวิจัยปี 2015 มีการทดลองให้น้องหมาฟังเพลง Sonata No.14 in C-sharp minor และ Sonata No.16 ใน C major ของโมสาร์ท ปรากฎว่าผลไปในทางเชิงบวกมากต่อการตอบสนองของน้องหมา

บทความอื่นๆ


เห็นแบบนี้!? น้องหมาก็ ‘ชอบฟังเพลง’ นะ
28/02/2023

ใครจะรู้ว่าน้องหมาที่บ้านจะเอนจอยกับเพลงที่เราเปิดล่ะใช่ไหม เคยสงสัยกันบ้างไหมตอนที่เสียงรถพยาบาลขับผ่านหรือตอนมีเสียงฟ้าร้อง น้องหมาจะมีรีแอคชั่นกลับไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนว่าตัวเขามีสัญญาณการรับเสียงที่ดี แล้วเสียงแบบไหนกันล่ะที่พวกเขาจะปลาบปลื้ม 

โดยปกติแล้วน้องหมาจะมีการรับรู้ที่คลื่นความถี่ต่ำที่ 16 ถึง 20 Hz และคลื่นความถี่สูงที่ 70,000 ถึง 100,000 Hz เพราะแบบนี้หัวของน้องหมาถึงมีขนาดเล็ก เพราะยิ่งหัวขนาดใหญ่เท่าไหร่ การได้ยินก็จะน้อยลงเท่านั้น และยิ่งถ้าเสียงจำพวกเสียงโน้ตสูง ๆ เช่น เสียงเตือนไฟไหม้ที่เราได้ยิน น้องหมาจะไม่ชอบเอามาก ๆ 

จากผลงานวิจัยในปี 2002 พบว่าน้องหมาเอนจอยกับเสียงเพลงจริง ๆ โดยเฉพาะ ‘เสียงที่ทำให้ผ่อนคลาย’ เช่น เสียงเพลงคลาสสิค ซึ่งมีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลและอาการตื่นตระหนกตกใจได้ เสียงเพลงของเมทัล แร็ป หรือเพลงที่ฟังแล้วชวนโดด น้องหมาจะไม่ชอบเช่นกัน ในงานวิจัยปี 2015 มีการทดลองให้น้องหมาฟังเพลง Sonata No.14 in C-sharp minor และ Sonata No.16 ใน C major ของโมสาร์ท ปรากฎว่าผลไปในทางเชิงบวกมากต่อการตอบสนองของน้องหมา

บทความอื่นๆ
Show header